Jdi na obsah Jdi na menu
 


Londýn

4. 6. 2008

 

Londýn

Londýn (London) je hlavní město Anglie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže. Londýn produkuje 17 % HDP Spojeného království a londýnská City je jedno z největších světových obchodních center. Londýn je společně s městy New York, Tokio a Paříž označován jako jedno ze čtyř nejdůležitějších měst na světě.

Londýn je domovem mnoha institucí s mezinárodní působností, stejně tak nadnárodních společností a organizací. Leží v něm mnoho důležitých budov, včetně světově známých divadel, muzeí, koncertních síní, paláců a dalších.

Moderní Londýn tvoří dvě starobylá města Londýn a Westminster, která se změnila na současnou metropoli, v ní žije asi 7 421 228 obyvatel na ploše 1577 km².

Charakteristika Londýna

Dnešní „Londýn“ je totožný s Velkým Londýnem a administrativně se člení na 32 městských obvodů a City. Původní Londýn však zahrnoval pouze čtvereční míli londýnské City, což bylo jakési centrum, od něhož se město rozrůstalo na všechny strany. Mezi lety 1889 a 1965 pak Londýn zahrnoval území tehdejšího Londýnského hrabství, pokrývající oblast dnes známou jako Vnitřní Londýn.

Jako střed Londýna je označován pomník na Charing Cross, ležící hned vedle stejnojmenného nádraží. Staří Římané střed Londonia označili Londýnským kamenem v City.

 

Geografie a podnebí

Velký Londýn má rozlohu 1 577 km², je to také přístav na řece Temži, což je řeka uzpůsobená pro lodní dopravu. Londýn byl založen na severním břehu Temže a po mnoho staletí přes ní vedl pouze jediný most, tzv. London Bridge, což mělo za následek, že se Londýn rozvíjel převážně na sever od Temže. Poté, co byly v 18. století vystavěny další mosty, začalo město expandovat do všech směrů bez větších potíží, protože rovná nebo mírně zvlněná krajina okolo řeky nepředstavovala žádnou přírodní překážku. Ačkoli ve městě je několik kopců, například Parliament Hill anebo Primrose Hill, jsou nepříliš rozlehlé a nepředstavovaly pro rozvoj města žádnou překážku. Díky těmto skutečnostem má Londýn téměř kruhový půdorys.

Řeka Temže byla kdysi daleko širší a mělčí než je dnes. Řeka, která protéká Londýnem dnes, byla sevřena do břehů a mnoho přítoků do Temže protéká londýnským podzemím. Temže je přílivová řeka a kvůli tomu Londýn byl a stále je ohrožen záplavami. Tato hrozba se postupem času stávala stále reálnější díky pomalému zvedání hladiny řeky a také kvůli pomalému 'naklánění' Velké Británie (na severu zvyšování a na jihu snižování), způsobené post-ledovcovým izostatickým zvedáním. Jako ochrana před možnými záplavami byly vybudovány bariéry na Temži ve Woolwichi (viz obrázek vpravo), ale na začátku roku 2005 se objevily spekulace, že tyto bariéry by nemusely být dostačující a bylo doporučeno, aby byly postaveny další, 10 mil dlouhé bariéry po proudu řeky .

Londýn má mírné podnebí. Léta jsou teplá ale jen zřídka příliš horká, zimy chladné ale jen výjimečně třeskuté a srážky jsou pravidelné ale nepříliš husté. Letní teploty jen občas přesáhnou 33 °C, ačkoli se tyto vysoké letní teploty v poslední době stávají běžnými. Nejvyšší zaznamenaná teplota v Londýně je 37,9 °C. Byla naměřená na letišti Heathrow během horkého léta 2003. Hustá sněžení jsou zde téměř neznámou skutečností. Během několika posledních zimních období se sníh objevil asi dvakrát a napadl do výše cca 25 mm. Průměrné roční srážky v Londýně ( pod 600 mm ) jsou nižší než v Římě nebo Sydney. Londýnská zástavba, s horkými vytápěnými budovami, vytváří mikroklima, jež občas zvyšuje teplotu uvnitř Londýna o 5 °C oproti okolí.

 

Obyvatelstvo

Počet obyvatel Londýna v roce 1801 byl asi 860 000 ( pro srovnání Paříž v roce 1802 měla asi 670 000 obyvatel ). Londýn byl nejlidnatějším městem od roku 1825 do 1925, kdy byl překonán New Yorkem.

Pro obyvatele Londýna se někdy používá pojem Cockney. Aktualní počet obyvatel Londýna, správně řečeno Velkého Londýna za rok 2006 činí 7,750,000 obyvatel na ploše 1 577 km2. Velký Londýn se skládá z městského jádra-City of London ( finanční centrum ) a 32 městských obvodů.

Při sčítání v roce 2001 klasifikovali obyvatelé Londýna svou etnickou skupinu takto: 76 % - běloch ( „britský běloch“, „irský běloch“ nebo „jiný běloch“ ) ,10 % - Ind, Bangladéšan a Pakistánec, 5 % - Afričan, 5 % - Karibik, 3 % - míšenec, 1 % - Číňan. Náboženství: 58,25 % – křesťané, 15,8 % - bez vyznání. Asi 21,8 % obyvatel uvádělo místo narození mimo Evropskou unii. Irové, s počtem asi 200 000, jsou nejpočetnější skupinou lidí narozených mimo Velkou Británii.

Počet obyvatel Londýna včetně příměstských částí ( angl. urban area ) byl podle výsledků sčítání lidí v roce 2001 8 278 251 .Počtem obyvatel je Londýn včetně příměstských částí třetí největší v Evropě po Moskvě ( 11,7 miliónů obyvatel v roce 2000 ) a Paříži ( 9,6 miliónů obyvatel v roce 1999).

Na rozdíl od jiných států, neposkytuje Velká Británie národně koordinované počty obyvatel oblasti hlavního města ( angl. London’s metropolitan area ) s ohledem na sledování osob dojíždějících do Londýna do zaměstnání a ekonomický vliv. Tento údaj tak každé město zpracovává dle vlastních pravidel. Podle některých zdrojů zahrnuje oblast Londýna plochu 16 043 km² s počtem obyvatel 13 945 000 – což je více než počet obyvatel Skotska , Walesu a Severního Irska dohromady.Podle této definice je oblast Londýna spolu s oblastí Moskvy ( asi 14 miliónů obyvatel ) největší metropolitní oblastí Evropy a je větší než oblast Paříže ( 11,5 miliónů v roce 2004 ). Ovšem definice oblasti v tomto pramenu, je třeba brát s maximální opatrností, neboť obsahuje místa dosti vzdálená od Londýna, např. Dover, ležící u Lamanšského průlivu nebo Colchester město na severu Essexu. Po odečtení východního Kentu , severního Essexu a West Bekshire je tento počet mezi 12 až 12,5 milióny.

V roce 2004 vláda Velkého Londýna oficiálně vyhlásila Londýnský region ( angl. metropolitan region ) s centrem v Londýně s rozlohou 27 224 km² a počtem obyvatel přibližně 18 000 000. Toto území zahrnuje Velký Londýn, celou jihovýchodní Anglii a jednu třetinu východní Anglie. Metropolitní region je odlišný pojem od metropolitní oblasti. Zahrnuje území s obrovským množstvím spojení a sítí mezi obydlenými oblastmi. Je třeba poznamenat, že metropolitní region, tak jak je zde definován, má málo společného s tím, co je pojmem “Londýn” označováno v britském prostředí

V důsledku poměrně velké nezaměstnanosti ve Francii v poslední době mnoho Francouzů migruje do Londýna za prací. Odborníci říkají že Londýn je 7. největším „francouzským městem“.

 

Historie

První zaznamenané jméno města známého dnes jako Londýn, bylo Londinium. Byla to tehdy osada, kterou v roce 43 našeho letopočtu založily římské legie císaře Claudia. Osídlení tohoto území pokračovalo i v době vlády Anglosasů.

Normané po invazi v roce 1066 zahájili přestavbu London Bridge – mostu, který byl jediným mostem přes Temži po dalších 600 let, opevnění Tower a přesunuli královské sídlo do Westminsteru, zatímco City se stalo centrem řemeslnických cechů.

Období vlády Dynastie Tudorovců (1485 – 1603 ) – období relativní stability po ukončení Války růží - přineslo budování šlechtických rezidencí v blízkosti dvora ve Westmisteru, velký přesun majetku, zrušením velké části klášterů a zvýšení role Londýna jako obchodního centra ( v roce 1600 založena britská Východoindická společnost )

V 17. století postihly Londýn dvě rozsáhlé katastrofy – Velký mor (1665) a Velký požár Londýna (1666). Druhá měla na rozvoj Londýna významný vliv – morová nákaza již nebyla pro Londýn postrachem, došlo k rozsáhlé stavební obnově města a významně se rozšířilo využití území mimo původní hradby.

V 18. a 19. století se Průmyslová revoluce, rozvoj Britského impéria a stavba železničního spojení a londýnského metra podepsaly na prudké expanzi Londýna a na tom, že byl největším městem světa.

 

Dnešní Londýn

Dnešní Velký Londýn zahrnuje City a 32 správních obvodů, včetně Města Westminster. Centrum společenského dění Londýna je Westminster, kde sídlí většina obchodů a zábavních center. Zde sídlí také vedení největších britských průmyslovývch podniků (vyjma finačního sektoru) a vláda Spojeného království. Londýnská City je největší bankovní centrum na světě a hlavní obchodní centrum Evropy. Vedení více než 100 z 500 největších podniků Evropy sídlí právě v Londýně. Londýnský devizový trh je největší na světě, s denním obratem převyšujícím 500 miliard dolarů, což je více, než kdyby se spojily devizové trhy New Yorku a Tokia dohromady. Ačkoliv jsou ulice City přes týden velmi rušné, o víkendu jsou téměř liduprázdné, jelikož zde nejsou téměř žádní stálí obyvatelé.

Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mězi ně historická City; West End a jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; Westminster s Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to Vědecké muzeum, Přírodovědné muzeum, Britské muzeum, Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower Bridge, hvězdárna v Greenwichi a další zajímavosti, jejichž výčet se zdá býti téměř nekonečný.

 

Centrální Londýn

 

City

Londýnská City ( angl. též Square Mile – čtvereční míle) je hlavním finančním centrem Velké Británie a jedním z nejdůležitějších ve světě. Je řízená Corporation of London, institucí která má středověké kořeny a v jejímž čele je Lord Mayor of London ( v českém prostředí starosta ). V City je samostatná policejní složka City of London police. Původní dominantu katedrálu svatého Pavla doplnily vysoké budovy kanceláří včetně nejvyšších Tower 42 ( známa spíše jako NatWest Tower ) a 30 St Mary Axe ( lidově nazývána Gherkin, postavená v roce 2003).

City má pouze malé množství stálých obyvatel ( asi 7 000 ), ale během dne zde pracuje až 300 000 lidí. V poslední době se finanční centrum stále více přesouvá z City do Canary Wharf na východě Londýna.

 

West End

West End je považován za nejpopulárnější nákupní a zábavní obvod Londýna. Nalézá se zde i Trafalgarské náměstí, jedna z nejnavštěvovanějších památek Londýna. Oxford Street je jednou z nejznámějších ulicí světa pro nakupování módního značkového oblečení. Vybíhá z Charing Cross Road na východě přes Oxford Circus, kde protíná Regent Street, k Mramorovému oblouku na západ. Sídlí na ní velké množství obchodních domů známých firem (Selfridges, John Lewis a Marks and Spencer). Totenham Court Road směřující na sever z východního konce Oxford Street se vyznačuje nadbytkem obchodů s hi-fi, počítači a jinou elektronikou.

Na jihu od východní části Oxford Street se rozkládá Soho, síť malých uliček plných restaurací, hospůdek, menších obchodů a butiků, divadel a kin, stejně jako mediálních, filmových, inzertních a postprodukčních firem. Soho je rovněž známé svými rušnými kluby, bary a gay komunitou.

Piccadilly je známou dopravní tepnou vedoucí z Piccadilly Circus na východě k Hyde Park Corner na západě. V jejím okolí nalezneme Mayfair a Green Park. Dalšími dopravními tepnami této části města jsou Regent Street a Bond Street.

 

Východní Londýn

Východní Londýn byl centrem metropolitní průmyslové oblasti a většina tohoto území je v současnosti výrazně přestavována jako část Thames Gateway. Hrála rovněž klíčovou úlohu v úspěšné kandidatuře na pořádání Olympijský her v roce 2012, a nyní probíhá výrazná obnova tohoto území pro zabezpečení úspěšného konání Olympiády. Je to již podruhé v moderní historii, kdy je tato oblast výrazně přestavována, poprvé to bylo po náletech německého letectva v době Druhé světové války.

 

East End

East End je nejblíže původnímu londýnskému přístavu a je oblastí kde se nejčastěji zpočátku usidlovali přistěhovalci přijíždějící do přístavu. Byly to postupně přistěhovalecké vlny Francouzů, Hugenotů, Belgičanů, Židů a Pákistánců.

East End se rozrůstá z východní části City a zahrnuje tyto městské části – Whitechapel, Mile End, Bethnal Green, Hackney, Bow a Poplar. V této části města se nacházejí mnoha zajímavá místa včetně londýnských tržišť (Columbia Road Flower Market, Spitalfields Market, Brick Lane Market, Petticoat Lane Market ) a několik muzeí například Geffrye Museum a Museum of Childhood v Bethnal Green.

East End je oblast s nejasně ohraničenými hranicemi. Je to místo oplývající legendami, sentimentem a Cockney. Vyskytuje se zde organizovaný zločin a gangsteři. V East Endu najdeme jedny z nejchudších oblastí Velké Británie.

 

Docklands

Docklands, městská část na Isle of Dogs, prochází od roku 1980 bouřlivým rozvojem. V prvních letech od roku 1980 bylo mnoho skladů ve Wapping obsazováno a používáno jako umělecké dílny a levné ubytovny. To neodvratně přitáhlo pozornost vlastníků nemovitostí, kteří se zde postupně stěhovali. London Docklands Development Corporation (LDDC) byla založena v roce 1981 aby nastartovala proces využití a změny tváře této oblasti. Nejznámějším výsledkem je Canary Wharf, jehož nejznámější dominantou je budova kancelářského komplexu 1 Canada Square (která je často nesprávně nazývána Canary Wharf), nejvyšší britský mrakodrap od roku 1991.

Masivní rozvoj posledních několika let přinesl výstavbu mnoha dalších mrakodrapů a mnoho významných firem (investiční bankovnictví, advokátní kanceláře apod.) sem přeneslo své centrály. Příkladem těchto firem jsou HBSC, Barclays stejně jako evropská centrála Citigroup.

Rozvoj tohoto území způsobil vybudování mnoha restaurací a nočních klubů, které byly otevřený v přilehlých obchodních centrech stejně jako otevření několika komplexů kin. Spojení této oblasti s metrem a s ostatními částmi města zajišťuje Docklands Light Railway (DLR). Na severu od Temže v okolí Limehouse Basin a směrem k Wapping, stejně tak na jihu od Temže byly původní loděnice a staré doky přebudovány na byty s vysokým nájemným pro skupiny bankéřů, vývojářů software a jiných profesí pracujících ve finančním centru v okolí Docklands.

Dále na východ v londýnském předměstí Newham je letiště London City a Excel Exhibition Centre.

 

Západní Londýn

Západní Londýn zahrnuje elegantní a nákladné residenční oblasti jako Notting Hill, známá z filmu z roku 1999 s Hughem Grantem a Julií Robertsovou. Uvnitř této čtvrti je i známé antické tržiště v Portobelo Road. Kensington a Chelsea jsou oblasti s nejluxusnějším bydlením ve Velké Británii. Je zde rovněž uznávaná ulice Kings Road, středisko nákupů a význačná dopravní tepna.

Západním směrem u White City, poblíž Shepherd's Bush, je hlavní operační centrum BBC, a ještě dále na západ v předměstí Hillingdon, leží letiště Heathrow.

Jihozápadním směrem od této části najdeme předměstí Richmond upon Thames včetně Richmondu a Twickenhamu. Tento kout Londýna je domovem Richmond Parku, největšího londýnského parku a ve Twickenhamu má sídlo ragbyová unie. V této části má také stadion Chelsea FC a to Stamford Bridge

 

Jižní Londýn

V jižním Londýně nalezneme tak odlišné části jako Wimbledon ( známý pořádáním velkého tenisového turnaje ) , Bermondsey a Dulwich. Greenwich - ležící na březích Temže v místech kde tato řeka meandruje je známá parkem a je rovněž sídlem Královské greenvichské observatoře.

Brixton, Camberwell a Peckham je domovem pro mnoho rodin imigrantů z Karibiku (West Indies), kteří se do Velké Británie přistěhovali v létech 1950, 1960 a 1970.

 

Severní Londýn

Severní Londýn zahrnuje například předměstí Hampstead a Highgate, které si podržely venkovský ráz. Severní část je více kopcovitá než jižní a z mnoha kopců je nádherný rozhled na město. Jsou zde velké parky včetně Hampstead Heath s Parliament Hill známý výborným výhledem na Londýn a Alexandra Park s Alexandra Palace. Mnoho oblastí má výrazné zastoupení menšin nepřiklad Stamford Hill, jež je obydlen výraznou komunitou ortodoxních židů, a Green Lanes ve čtvrti Harringey s výrazným zastoupením turecké a řecké menšiny. Islington, jedna z nejbohatších oblastí severního Londýna – sídlo fotbalového klubu Arsenal. Severní Londýn je i sídlem dalšího známého fotbalového klubu Tottenham Hotspur FC, jehož stadión je v blízkém Tottenhamu.

 

Doprava

Londýn je z pohledu dopravy jedno z nejrušnějších měst na světě. Doprava je spravována úřadem starosty ale jeho finanční vliv je omezen. Výkonným orgánem řízení londýnského dopravního systému je Transport for London ( TfL ). Síť městské hromadné dopravy je jedna z nejrozsáhlejších na světě, ale přesto se potýká z přehuštěním a výpadky. Je jednou z nejkomplexnějších dopravních systémů s 1 miliardou přepravených osob metrem ročně.

Londýn je známý pro své červené patrové autobusy (doubledecker), které jsou v provozu od roku 1956. Tyto autobusy byly vyřazeny z použití na hlavních linkách systému TfL. Poslední spoj jel tento autobus 9. prosince 2005 na lince 159. Jako připomínky provozu těchto autobusů mají být zřízeny dvě linky na nichž bude doprava těmito autobusy zajišťována.

7. července 2005 se v jednom autobuse a třech vlakových soupravách londýnského metra odehrály teroristické útoky, které zabily několik desítek lidí.

Doprava v Londýně je zajišťována těmito dopravními systémy – metro (obvykle označováno pojmem tube ); autobusová doprava; dálkové autobusy; říční doprava; Docklands Light Railway (DLR – spojení Canary Wharf s ostatními částmi Londýna ); tramvajová doprava; železniční doprava a taxi.

Od roku 2005, jako příprava pro Letní olympjské hry 2012, bude do rozvoje londýnské dopravní infrastruktury, především metra, investováno 7 miliard liber. V roce 2013 má být zprovozněn Crossrail - vlakové spojení vedoucí částěčně nad zemí a částečně pod zemí a Cross River Tram - tramvajová doprava z jižního přes centrální do severního Londýna. Rovněž má být vybudováno nové vlakové nádraží, pro rychlejší spojení s Bruselem a Paříží.

 

Média

Média Velké Británie jsou koncentrována v Londýně. To se občas projevuje tím, že se soustřeďují na londýnská témata více, než odpovídá jejich významu. Všechny hlavní televizní společnosti mají svá sídla v Londýně, včetně BBC, což je nejrespektovanější britská zpravodajská a mediální organizace. V červnu 2004 se některé součásti BBC, například BBC Sport, CBBC, Cbeebies, BBC Three a BBC Radio Five Live, přestěhovaly na sever do Manchesteru. BBC má také regionální stanice v mnoha dalších britských městech. Mezi další velké televizní společnosti patří – ITV, BskyB, Channel 4 a Five. Londýn je také centrem filmové tvorby s množstvím firem zabývajích se její výrobou.

Anglickému novinovému trhu dominují celostátní noviny a sídla všech novinových vydavatelství jsou umístěna v Londýně ( s výjimkou Guardian, jehož centrum je v Manchesteru, ale je redigován v Londýně). Do 70. let byl novinový průmysl soustředěn v ulici Fleet Street, ale v průběhu 80. let s nástupem počítačového digitálního tisku, mnoho společností přesídlilo do větších kancelářských komplexů, hlavně do Wapping poblíž Tower Bridge. Poslední velká zpravodajská agentura Reuters se přesunula do Canary Wharf v roce 2005. Přesto se pojem Fleet Street stále používá pro označení tisku jako instituce. Mnoho celostátních novin vydává své regionální vydání pro severní Anglii, Skotsko a Wales.

Londýn je střediskem britského filmového a televizního odvětví s velkými studii na západním okraji města a postprodukčními centry v Soho. Londýn je jedno ze dvou největších měst světa spolu s New Yorkem vydávajících anglické publikace. Globální mediální koncerny, které mají sídlo v Londýně, obsahují vydavatelské skupiny jako například Pearson , zpravodajské agentury Reuters a světovou dvojku reklamního odvětví – WPP Group.

Londýnská lokální média mají všeobecně menší vliv, než celostátní stejně jako ve zbytku Anglie ale existují některé zajímavé tituly. V Londýně jsou vydávány lokální deníky například Evening Standard a časopis Metro , který je zdarma distribuován a je dostupný především ráno na vlakových stanicích. Nezávislý týdeník Time Out Magazine nabízí informace o koncertech, filmech a divadelních představeních a je vydáván od roku 1968. BBC provozuje místní londýnské rádio BBC London a vedle ní existuje i několik nezávislých rádiových stanic jako například Capital FM, Kiss 100 a Resonance FM.

 

Náboženství

Když papež Řehoř I. Veliký vyslal v roce 597 svatého Augustina z Canterbury, aby uvedl do Anglie křesťanství, předpokládal, že se jeho vyslanec stane arcibiskupem londýnským, protože toto město bylo dříve hlavním městem římské kolonie Británie. Vzhledem k tomu, že Augustin byl pohostinně přijat v Kentském království králem Ethelbertem, bylo však v roce 601 ustanoveno arcibiskupství v Canterbury. Přesto byl Londýn vždy důležitým náboženským centrem a canterburští arcibiskupové zde trávili mnoho času. Jejich oficiální londýnskou rezidencí je Lambeth Palace.

Anglikánská církev má v Londýně dva biskupy – biskup londýnský, který spravuje část Londýna na sever od Temže, pod něhož patří největší londýnský barokní chrám katedrála svatého Pavla, a biskup southwarský, který spravuje anglikánskou církev na jih od Temže. Důležité národní a královské ceremonie jsou rozděleny mezi katedrálu svatého Pavla a Westminsterské opatství, gotický kostel připomínající katedrálu. Stejně jako v jiných částech Velké Británie však návštěvy bohoslužeb klesají a anglická církev se potýká s poklesem obliby.

Římskokatolický arcibiskup westminsterský je uznáván jako hlava katolické církve v Anglii a Walesu (pod něj patří katolická Westminsterská katedrála, kterou je třeba odlišovat od anglikánského Westminsterského opatství). Další tradiční protestantské církve, které mají svou rezidenci v Londýně, jsou například sjednocená reformovaná církev (United Reformed Church) a kvakeři (Quakers). Mnoho imigrantů ustavilo své vlastní církve - například je zde zastoupena pravoslavná církev a existují zde také další protestantské sbory.

Londýn je nejdůležitějším centrem islámu ve Velké Británii. Ve dvou londýnských předměstích jsou enklávy s největším počtem muslimů ve Velké Británii – Tower Hamlets a Newham. Londýnská centrální mešita (London Central Mosque) je velmi dobře známá londýnská silueta, postavená na okraji Regent's Parku, další mešity jsou i v jiných částech města. Londýnu se pro jeho islámskou menšinu také přezdívá Londonistán.

Hinduistický chrám v Neasden (Neasdenský chrám) je největším hinduistickým chrámem mimo Indii a zároveň pozoruhodným příkladem moderní budovy postavené v tradičním stylu. Většina dokonale propracovaných a spletitých mramorových plastik použitých v chrámu byla vytesáno v Indii.

Více než dvě třetiny britských židů žije v Londýně, což řadí Londýn na 13. místo na světě v počtu židů žijících mimo Izrael .

 

Vzdělání

Na území dnešního Londýna ( Velkého Londýna ) se nachází celkem 11 univerzit. Jakožto jedno z hlavních světových metropolí, Londýn je rovněž centrem vzdělání Velké Británie. Nejslavnějšími institucemi University of London jsou University College London, London School of Economics, Imperial College London a King's College London. Londýnské univerzity v mnohém nabízejí více než ty v Oxfordu a Cambridgi, protože jsou, narozdíl od těchto vzdálenějších institucí, v centru Londýna a nabízejí svým studentům možnosti světové metropole, za kterými studenti Oxfordu a Cambridge musejí dojíždět.

 

Sport

Londýn je místem konání jednoho z největších maratónů z masovou účastí, Londýnského maratónu, konaly se zde Letní olympijské hry v roce 1908 a 1948. V červnu 2005 byl Londýn vybrán jako místo pořádání Letních Olympijských her 2012. Londýn tak bude první město, kde se budou konat letní olympijské hry potřetí.

Nejnavštěvovanějším sportem v Londýně je fotbal a v Londýně sídlí několik předních fotbalových klubů. V historii nebyly londýnské kluby příliš úspěšné v získávání nejcennějších fotbalových trofejí tak jako například Liverpool nebo Manchester United, ale současný Arsenal (založený ve Woolwich Arsenal, ale v roce 1913 se přestěhoval do Highbury) a Chelsea (hraje ve Fullhamu) jsou, spolu s Manchester United, považovány za členy velké trojky - Big 3. V sezóně 2003/04 byly první dvojicí londýnských klubů v nejvyšší anglické fotbalové soutěži, které se umístily na prvních dvou místech s vítězným Arsenalem. V sezóně 2004/05 se situace opakovala, tentokrát zvítězila Chlesea.

V sezoně 2005/06 hraje v nejvyšší fotbalové soutěži Premier League šest londýnských klubů – Arsenal, Tottenham, Chelsea, Charlton Athletic, Fulham a West Ham United. V plně profesionalizované Football League (liga o jednu úroveň nižší než Premier League) hraje pět londýnských oddílů – Brentford, Crystal Palace (hrají v South Norwood), Leyton Orient, Millwall a Queens Park Rangers (QPR) – všechny dříve hrály v nejvyšší lize.

Londýn byl jedním s míst konání Mistrovství světa ve fotbale v roce 1966 a Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1996 a finálových utkání obou turnajů. Londýn hostil finále PMEZ v létech 1968, 1978 a 1972. Fotbalový stadión ve Wembley – národní fotbalový stadión, který byl svědkem mnoha významných mezistátních a klubových fotbalových a ragby utkání, je nyní v rekonstrukci. Po dobu jeho rekonstrukce je místem důležitých zápasů cardiffský Millennium Stadium.

Velmi populárním sportem v Londýně je také ragby, jehož příznivci pocházejí především ze střední třídy společnosti ze severu a západu města. Anglický národní ragbyový stadión se nachází v Tvickenhamu. Tři z dvanácti klubů elitní ligy – Guinness Premiership pocházejí z Londýna. Kluby London Irish, Saracens a Wasps hrají na hřišti mimo Velkého Londýna, ale v metropolitní oblasti. Harlequins, kteří sestoupili po sezoně 2004/05 do nižší soutěže National Division One, hrají v oblasti Velkého Londýna.

V Londýně existují dvě kriketová hřiště – Lord’s – domov Middlesex a Marylebone Cricket Club na předměstí St John's Wood kousek na sever od Regent's Parku a Oval – sídlo Surrey v jižním Londýně.

All England Lawn Tennis and Croquet Club je místem konání světově proslulého tenisového turnaje ve Wimbledonu na jihovýchodě Londýna.

 

Ekonomika

Londýnská City je finančním centrem Londýna kde sídlí banky a makléřské, pojišťovací, právní a účetní firmy. Druhé finanční centrum je budováno v oblasti Canary Wharf na východě Londýna. Je to daleko menší oblast než City ale stejně významná, je zde například hlavní sídlo HBSC.

Sídla firem mimo finanční obor jsou roztroušena po celém centrálním Londýně. Některá jsou v City ale větší část je soustředěna více na západ v Mayfair , St. James's a Strand a v jejich okolí. Více než polovina firem zařazených do žebříčku UK TOP100 mají svá správní centra v Londýně a více než 70% v metropolitní oblasti Londýna. Londýn je vedoucím globálním centrem odborných služeb. 31% světových obchodů s valutami se odehrává v Londýně, s větším podílem obchodů s americkými dolary než v New Yorku a s větším podílem obchodování s Euro než ve zbytku Evropy.

Turistika je jeden z největších odvětví britského průmyslu a v roce 2003 byla zdrojem přijmu pro 350 000 londýňanů [11].

Ačkoli je londýnský přístav až třetí největší přístav Velké Británie na rozdíl od doby, kdy byl kdysi největším přístavem světa, stále jím prochází 50 miliónů tun zboží ročně. Hlavní dok je nyní v Tilbury, mimo hranice Velkého Londýna.

Londýnská ekonomika vytváří 365 000 miliónů dolarů ročně a je zdrojem 17% hrubého domácího produktu (HDP) Velké Británie – v tom je zahrnt jen samotný Londýn. Produkce metropolitní oblasti Londýna je daleko větší – odhaduje se na 600 000 miliónů dolarů (srovnatelná s HDP Holandska).

 

Turistické atrakce

Pozoruhodná místa

 

Budovy a monumenty

 

Trhy a obchodní centra

  • West End
  • Knightsbridge
  • Borough Market
  • Portobello Road Market
  • Petticoat Lane Market
  • Brick Lane Market
  • Covent Garden
  • Camden Town

 

Parky a zahrady

V Londýně je velké množství otevřených prostranství. Devět královských parků, dříve honebních revírů, je nyní přístupno veřejnosti. Green Park, St. James's Park, Hyde Park a Kensingtonské zahrady formují pásmo zeleně ve West Endu. Regent's Park tvoří severní hranici centra Londýna, zatímco Greenwich Park, Bushy Park a Richmond Park jsou oázou klidu v londýnských předměstích. Mnoho menších parků bylo založeno u bohatých soukromých rezinencí pro soukromé používání ale část je nyní přístupná pro veřejnost.

Většina parků spravovaných londýnskou samosprávou byla vytvořena mezi polovinou 19. století a Druhou světovou válkou. Příkladem jsou Victoria Park, Alexandra Park a Battersea Park. Některé parky na předměstích například Hampstead Heath, Wimbledon Common a Epping Forest mají neformální přírodní charakter. Nejvýznamnější zahrada v níž se platí vstupné je Královské botanické zahrady v Kew.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář